Home

De stageplekken in de zorg raken op!

De boodschap in de media is duidelijk: er is een dreigend tekort aan stageplekken in de zorg. De gedwongen bezuinigingen bij zorgorganisaties leiden tot een tekort aan praktijkbegeleiders voor stagiaires, terwijl de zorgvraag snel stijgt en het aantal zorgstudenten toeneemt. Zo komen we in een situatie waarin een stijgende vraag en een stijgend aanbod toch leidt tot een dreigend tekort.

Of niet?

Is het zorgaanbod wel inzichtelijk genoeg om te kunnen zeggen dat we niet aan de vraag kunnen voldoen en andersom? Veel onderwijsinstellingen hebben onvoldoende inzicht in het aantal stageplekken, terwijl bij zorgorganisaties soms stagiaires afhaken en er zo nieuwe stageplekken ontstaan die vaak niet gevuld worden. Deze verontrustende ontwikkeling heeft grote gevolgen. Doordat vraag en aanbod van stageplekken in de zorg niet goed op elkaar zijn afgestemd, kunnen gemotiveerde, toekomstige zorgverleners niet de juiste studie volgen of afronden. Scholen kunnen vervolgens, ondanks ruime capaciteit, minder studenten opleiden. Gevolg is dat er in de komende jaren al een tekort dreigt aan goed geschoolde zorgverleners, terwijl de vraag naar zorg in onze vergrijzende samenleving alleen maar toeneemt. Om deze dreigende tekorten een halt toe te roepen en goede zorg in de toekomst te kunnen garanderen, moeten we dus NU onze aandacht richten op betere afstemming van vraag en aanbod van stageplekken in de zorg.

CareMatch Stage maakt het aantal stageplekken voor scholen en zorgorganisaties inzichtelijk en verbindt deze met elkaar. Zo zorgen we samen voor goede stageplekken, meer praktijkervaring en betere zorgverleners.

De CareMatch Cloud is het kloppende hart. Hier komen zorgverleners, zorgorganisaties en scholen samen.

In de CareMatch Cloud staan een aantal applicaties die allemaal zijn verbonden met het Digitaal Portfolio. Afhankelijk van je achtergrond gebruik je verschillende applicaties. Voor scholen is dit CareMatch Stage en voor zorgverleners zijn dit bijvoorbeeld CareMatch Flex en CareMatch Leren. Iedereen maakt in ieder geval gebruik van het Digitaal Portfolio. Hierin worden alle gegevens en documenten opgeslagen en bijgehouden, zoals je CV, VAR-verklaring, BIG-registratie of afgeronde cursussen. Je bepaalt zelf welke gegevens je met wie deelt. Het Digitaal Portfolio zorgt er ook voor dat je registratie in het onafhankelijk register up-to-date blijft.

Doordat vraag en aanbod in de CareMatch Cloud samen komen, geeft het de gebruikers de mogelijkheid om op ieder moment zelf een match te vinden. De planners van CareMatch kunnen hierbij ondersteunen. Dit kan variëren van ondersteuning bij het vinden van de match tot het inplannen van de zorg.

Infographic-CMS-CareCloud_RET